Püsikud

Püsikud ehk mitmeaastased ehk perenniaalsed (roht)taimed on rohttaimede eluvorm. Püsikute elutsükkel kestab normaaltingimusil alati üle kahe aasta.

Tavaliselt moodustavad püsikud igal aastal maapealsed osad (varred, õied, viljad). Ebasoodsal ajal (näiteks parasvöötmes talvel) nende võsud üldjuhul hävivad, säilivad üksnes maaalused osad (risoomid, juured jne), vähestel liikidel ka maapealsed osad. Püsikuid, kes ebasoodsail perioodil ei langeta ka lehekodarikku, nimetatakse talihaljasteks. Järgmisel vegetatsiooniperioodil nende elutsükkel kordub.

Allikas:  veebientsüklopeedia Vikipeedia

Meie valiku leiad esilehelt ja parempoolsest menüüst.

Advertisements